Úvod

Aplikace „Archiv leteckých měřických snímků“ je určena k prohlížení dostupných archivních leteckých měřických snímků z území České republiky. Snímky z let 1936 až 2002 byly pořízeny Ministerstvem obrany České republiky, respektive jeho předchůdci. Od roku 2003 jsou snímky pořizovány ve spolupráci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Ministerstva obrany České republiky. Letecké měřické snímky jsou archivované v analogové formě v Archivu leteckých měřických snímků Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce.

Na základě Rámcové smlouvy mezi Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem obrany České republiky o spolupráci v zeměměřictví ze dne 27. září 2007, probíhá v současné době postupná digitalizace archivních leteckých měřických snímků v rámci společného projektu VGHMÚř a Zeměměřického úřadu.

V rámci aplikace budou archivní snímky (cca 750 tisíc snímků) zpřístupňovány v závislosti na postupu digitalizace.

Aplikace prezentuje prosté letecké měřické snímky pořízené centrální projekcí, nejedná se o ortofotosnímky. Tyto snímky nelze tedy použít k přímému měření polohových vztahů mezi zobrazenými geografickými objekty. Zeměměřický úřad se rozhodl k této formě prezentace, poněvadž neexistují informace o výškopisu území České republiky relevantní datu pořízení jednotlivých leteckých měřických snímků, nezbytné pro tvorbu ortofot. Ortofoto, které by bylo vytvořeno bez adekvátního výškopisu, by bylo měřicky nekorektní.

Prezentované letecké měřické snímky jednak dokladují stav a vývoj krajiny v jednotlivých lokalitách, mohou být používány např. při výstavbě, rekonstrukci původní krajiny, pro plánování rozvoje území, apod. K měření polohových vztahů mohou být použity s využitím speciálních fotogrammetrických metod.

Aplikace zobrazuje i snímky zhoršené kvality, např. pokryté mraky a stíny. Předpokládá se však, že i tyto snímky mohou mít význam pro studium lokální situace mraky nepřekryté.