1938 1952 1959 1964 2005 2008 2011 2013 2015 2017 2019

Filtrováno podle: Roky od: 1936 do: 2014

1938 WMSA08.1938.LOUN43.05985 01.07.1938 Březno u Loun (Postoloprty)
1938 WMSA08.1938.LOUN53.05983 01.07.1938 Malnice (Postoloprty)
1938 WMSA08.1938.LOUN53.05984 01.07.1938 Březno u Loun (Postoloprty)
1952 WMSA08.1952.LOUN32.08219 12.08.1952 Louny (Louny)
1952 WMSA08.1952.LOUN42.08218 12.08.1952 Postoloprty (Postoloprty)
1952 WMSA08.1952.LOUN52.08217 12.08.1952 Postoloprty (Postoloprty)
1959 WMSA08.1959.LOUN43.05280 21.06.1959 Březno u Loun (Postoloprty)
1959 WMSA08.1959.LOUN43.05281 21.06.1959 Březno u Loun (Postoloprty)
1959 WMSA08.1959.LOUN53.05279 21.06.1959 Březno u Loun (Postoloprty)
1964 WMSA08.1964.LOUN43.12519 31.07.1964 Březno u Loun (Postoloprty)
1964 WMSA08.1964.LOUN53.12518 31.07.1964 Skupice u Postoloprt (Postoloprty)
2005 WMSA24.2005.LOUN43.00641 20.05.2005 Louny (Louny)
2005 WMSA24.2005.LOUN53.00639 20.05.2005 Postoloprty (Postoloprty)
2005 WMSA24.2005.LOUN53.00640 20.05.2005 Březno u Loun (Postoloprty)
2008 WMSA24.2008.LOUN43.00590 11.05.2008 Louny (Louny)
2008 WMSA24.2008.LOUN53.00591 11.05.2008 Březno u Loun (Postoloprty)
2008 WMSA24.2008.LOUN53.00592 11.05.2008 Postoloprty (Postoloprty)
2011 WMSD24.2011.LOUN53.00980 24.08.2011 Březno u Loun (Postoloprty)
2011 WMSD24.2011.LOUN43.00981 24.08.2011 Lenešice (Lenešice)
2013 WMSD24.2013.LOUN53.00982 17.06.2013 Březno u Loun (Postoloprty)
2013 WMSD24.2013.LOUN53.00983 17.06.2013 Postoloprty (Postoloprty)
2013 WMSD24.2013.LOUN53.01674 22.07.2013 Březno u Loun (Postoloprty)
2013 WMSD24.2013.LOUN53.01675 22.07.2013 Postoloprty (Postoloprty)
2013 WMSD24.2013.LOUN43.00981 17.06.2013 Lenešice (Lenešice)
2013 WMSD24.2013.LOUN43.01673 22.07.2013 Lenešice (Lenešice)

Počet vybraných snímků: 25


Dosud nenaskenované snímky.
Digitální forma snímků z jiných let, než jsou uvedeny v seznamu výše (1938 1952 1959 1964 2005 2008 2011 2013 2015 2017 2019 ), není prozatím ve vybrané oblasti dostupná. V letech

1953 1958 1972 1973 1975 1977 1979 1982 1985 1987 1988 1989 1994 1995 1998

probíhalo letecké snímkování v oblasti. Bližší informace o existenci originálního snímku jsou k dispozici ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu. V případě zájmu o naskenování snímku z místa Vašeho zájmu použijte tento odkaz:
http://www.geoservice.army.cz/historicke-lms