1938 1946 1954 1963 2004 2007 2010 2013 2015 2017

Filtrováno podle: Roky od: 1936 do: 2014

1938 WMSA08.1938.DECI46.04534 01.07.1938 Dolní Police (Žandov)
1938 WMSA08.1938.DECI36.04535 01.07.1938 Žandov u České Lípy (Žandov)
1938 WMSA08.1938.DECI36.04536 01.07.1938 Horní Police (Horní Police)
1946 WMSA08.1946.DECI36.10630 01.07.1946 Žandov u České Lípy (Žandov)
1946 WMSA08.1946.DECI47.10629 01.07.1946 Dolní Police (Žandov)
1954 WMSA08.1954.DECI47.00396 12.05.1954 Dolní Police (Žandov)
1954 WMSA08.1954.DECI37.00397 12.05.1954 Horní Police (Horní Police)
1963 WMSA08.1963.DECI46.03257 22.05.1963 Dolní Police (Žandov)
1963 WMSA08.1963.DECI46.03258 22.05.1963 Žandov u České Lípy (Žandov)
1963 WMSA08.1963.DECI36.03259 22.05.1963 Horní Police (Horní Police)
2004 WMSA24.2004.DECI57.00093 07.07.2004 Valkeřice (Valkeřice)
2004 WMSA24.2004.DECI47.00092 07.07.2004 Žandov u České Lípy (Žandov)
2004 WMSA24.2004.DECI37.00091 07.07.2004 Horní Police (Horní Police)
2007 WMSA24.2007.DECI57.00598 14.04.2007 Valkeřice (Valkeřice)
2007 WMSA24.2007.DECI46.00599 14.04.2007 Žandov u České Lípy (Žandov)
2007 WMSA24.2007.DECI36.00600 14.04.2007 Horní Police (Horní Police)
2010 WMSD24.2010.DECI36.09507 11.07.2010 Žandov u České Lípy (Žandov)
2010 WMSD24.2010.DECI36.09508 11.07.2010 Žandov u České Lípy (Žandov)
2010 WMSD24.2010.DECI46.09509 11.07.2010 Žandov u České Lípy (Žandov)
2013 WMSD24.2013.DECI36.00541 21.07.2013 Žandov u České Lípy (Žandov)
2013 WMSD24.2013.DECI36.00540 21.07.2013 Horní Police (Horní Police)
2013 WMSD24.2013.DECI46.00542 21.07.2013 Žandov u České Lípy (Žandov)

Počet vybraných snímků: 22


Dosud nenaskenované snímky.
Digitální forma snímků z jiných let, než jsou uvedeny v seznamu výše (1938 1946 1954 1963 2004 2007 2010 2013 2015 2017 ), není prozatím ve vybrané oblasti dostupná. V letech

1951 1954 1959 1964 1968 1970 1971 1973 1975 1979 1982 1984 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1994 2000 2001

probíhalo letecké snímkování v oblasti. Bližší informace o existenci originálního snímku jsou k dispozici ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu. V případě zájmu o naskenování snímku z místa Vašeho zájmu použijte tento odkaz:
http://www.geoservice.army.cz/historicke-lms