1949 1963 2004 2007 2010 2013 2015 2017

Filtrováno podle: Roky od: 1936 do: 2014

1949 WMSA08.1949.UJAN89.04819 29.05.1949 Čeňovice (Teplýšovice)
1949 WMSA08.1949.UJAN89.04820 29.05.1949 Čeňovice (Teplýšovice)
1949 WMSA08.1949.UJAN79.04821 29.05.1949 Teplýšovice (Teplýšovice)
1963 WMSA08.1963.UJAN89.10372 01.08.1963 Čeňovice (Teplýšovice)
1963 WMSA08.1963.UJAN89.10373 01.08.1963 Čeňovice (Teplýšovice)
1963 WMSA08.1963.UJAN89.10417 01.08.1963 Střížkov u Bořeňovic (Struhařov)
1963 WMSA08.1963.VLAS80.10419 01.08.1963 Čeňovice (Teplýšovice)
1963 WMSA08.1963.UJAN79.10374 01.08.1963 Teplýšovice (Teplýšovice)
1963 WMSA08.1963.UJAN89.10418 01.08.1963 Čeňovice (Teplýšovice)
2004 WMSA24.2004.UJAN78.00022 23.06.2004 Teplýšovice (Teplýšovice)
2004 WMSA24.2004.UJAN88.00021 23.06.2004 Teplýšovice (Teplýšovice)
2004 WMSA24.2004.UJAN98.00020 23.06.2004 Petroupim (Petroupim)
2007 WMSA24.2007.UJAN78.00499 14.04.2007 Teplýšovice (Teplýšovice)
2007 WMSA24.2007.UJAN88.00498 14.04.2007 Teplýšovice (Teplýšovice)
2007 WMSA24.2007.UJAN98.00497 14.04.2007 Petroupim (Petroupim)
2010 WMSD24.2010.UJAN89.04970 03.07.2010 Čeňovice (Teplýšovice)
2010 WMSD24.2010.UJAN89.04971 03.07.2010 Teplýšovice (Teplýšovice)
2010 WMSD24.2010.UJAN79.04972 03.07.2010 Teplýšovice (Teplýšovice)
2013 WMSD24.2013.UJAN79.00890 06.09.2013 Teplýšovice (Teplýšovice)
2013 WMSD24.2013.UJAN89.00891 06.09.2013 Čeňovice (Teplýšovice)
2013 WMSD24.2013.UJAN89.00892 06.09.2013 Čeňovice (Teplýšovice)

Počet vybraných snímků: 21


Dosud nenaskenované snímky.
Digitální forma snímků z jiných let, než jsou uvedeny v seznamu výše (1949 1963 2004 2007 2010 2013 2015 2017 ), není prozatím ve vybrané oblasti dostupná. V letech

1953 1959 1967 1971 1974 1976 1980 1982 1992

probíhalo letecké snímkování v oblasti. Bližší informace o existenci originálního snímku jsou k dispozici ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu. V případě zájmu o naskenování snímku z místa Vašeho zájmu použijte tento odkaz:
http://www.mapy.army.cz/historicke-lms