1949 1963 2004 2007 2010 2013 2015 2017

Filtrováno podle: Roky od: 1936 do: 2014

1949 WMSA08.1949.VLAS74.04888 29.05.1949 Městečko u Chotýšan (Chotýšany)
1949 WMSA08.1949.VLAS73.04868 29.05.1949 Městečko u Chotýšan (Chotýšany)
1949 WMSA08.1949.VLAS73.04869 29.05.1949 Domašín (Vlašim)
1949 WMSA08.1949.VLAS74.04889 29.05.1949 Hrazená Lhota (Vlašim)
1949 WMSA08.1949.VLAS74.04890 29.05.1949 Znosim (Vlašim)
1963 WMSA08.1963.VLAS74.10614 01.08.1963 Městečko u Chotýšan (Chotýšany)
2004 WMSA24.2004.VLAS65.01209 29.05.2004 Znosim (Vlašim)
2004 WMSA24.2004.VLAS75.01210 29.05.2004 Nesperská Lhota (Vlašim)
2004 WMSA24.2004.VLAS85.01211 29.05.2004 Čelivo (Postupice)
2007 WMSA24.2007.VLAS74.00176 12.04.2007 Nesperská Lhota (Vlašim)
2007 WMSA24.2007.VLAS64.00177 12.04.2007 Znosim (Vlašim)
2007 WMSA24.2007.VLAS84.00175 12.04.2007 Čelivo (Postupice)
2010 WMSD24.2010.VLAS75.01025 06.06.2010 Nesperská Lhota (Vlašim)
2010 WMSD24.2010.VLAS73.01100 06.06.2010 Městečko u Chotýšan (Chotýšany)
2010 WMSD24.2010.VLAS73.01101 06.06.2010 Domašín (Vlašim)
2010 WMSD24.2010.VLAS73.01102 06.06.2010 Domašín (Vlašim)
2010 WMSD24.2010.VLAS75.01023 06.06.2010 Nesperská Lhota (Vlašim)
2010 WMSD24.2010.VLAS75.01024 06.06.2010 Nesperská Lhota (Vlašim)
2013 WMSD24.2013.VLAS74.00176 06.09.2013 Hrazená Lhota (Vlašim)
2013 WMSD24.2013.VLAS74.00177 06.09.2013 Hrazená Lhota (Vlašim)

Počet vybraných snímků: 20


Dosud nenaskenované snímky.
Digitální forma snímků z jiných let, než jsou uvedeny v seznamu výše (1949 1963 2004 2007 2010 2013 2015 2017 ), není prozatím ve vybrané oblasti dostupná. V letech

1953 1957 1959 1967 1974 1978 1980 1982 1989

probíhalo letecké snímkování v oblasti. Bližší informace o existenci originálního snímku jsou k dispozici ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu. V případě zájmu o naskenování snímku z místa Vašeho zájmu použijte tento odkaz:
http://www.geoservice.army.cz/historicke-lms