2004 2007 2010 2013 2015 2017

Filtrováno podle: Roky od: 1936 do: 2014

2004 WMSA24.2004.VARN73.00143 23.06.2004 Jiříkov (Jiříkov)
2004 WMSA24.2004.VARN53.00141 23.06.2004 ()
2004 WMSA24.2004.VARN63.00142 23.06.2004 ()
2007 WMSA24.2007.VARN53.00293 23.04.2007 ()
2007 WMSA24.2007.VARN62.00294 23.04.2007 ()
2007 WMSA24.2007.VARN73.00295 23.04.2007 Jiříkov (Jiříkov)
2010 WMSD24.2010.VARN62.10055 11.07.2010 ()
2010 WMSD24.2010.VARN62.10056 11.07.2010 ()
2010 WMSD24.2010.VARN63.10033 11.07.2010 ()
2010 WMSD24.2010.VARN63.10034 11.07.2010 Jiříkov (Jiříkov)
2013 WMSD24.2013.VARN63.01125 19.06.2013 ()
2013 WMSD24.2013.VARN73.01123 19.06.2013 Jiříkov (Jiříkov)
2013 WMSD24.2013.VARN63.01124 19.06.2013 Filipov u Jiříkova (Jiříkov)

Počet vybraných snímků: 13


Dosud nenaskenované snímky.
Digitální forma snímků z jiných let, než jsou uvedeny v seznamu výše (2004 2007 2010 2013 2015 2017 ), není prozatím ve vybrané oblasti dostupná. V letech

1950 1953 1966 1968 1972 1974 1975 1979 1981 1982 1988 1989 2000 2001

probíhalo letecké snímkování v oblasti. Bližší informace o existenci originálního snímku jsou k dispozici ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu. V případě zájmu o naskenování snímku z místa Vašeho zájmu použijte tento odkaz:
http://www.geoservice.army.cz/historicke-lms