1938 2004 2007 2010 2013 2015 2017

Filtrováno podle: Roky od: 1936 do: 2014

1938 WMSA08.1938.LEDS21.09005 01.07.1938 Krchlebská Lhota (Zbýšov)
1938 WMSA08.1938.LEDS10.09278 01.07.1938 Šebestěnice (Šebestěnice)
1938 WMSA08.1938.LEDS20.08972 01.07.1938 Opatovice u Zbýšova (Zbýšov)
1938 WMSA08.1938.LEDS20.09277 01.07.1938 Opatovice u Zbýšova (Zbýšov)
2004 WMSA24.2004.KUTH39.00030 23.06.2004 Paběnice (Paběnice)
2004 WMSA24.2004.KUTH28.00031 23.06.2004 Hraběšín (Hraběšín)
2004 WMSA24.2004.LEDS11.00003 23.06.2004 Klucké Chvalovice (Zbýšov)
2004 WMSA24.2004.LEDS20.00004 23.06.2004 Krchlebská Lhota (Zbýšov)
2007 WMSA24.2007.KUTH19.00518 14.04.2007 Zbudovice (Zbýšov)
2007 WMSA24.2007.LEDS31.00379 22.04.2007 Damírov (Zbýšov)
2007 WMSA24.2007.KUTH28.00517 14.04.2007 Hraběšín (Hraběšín)
2007 WMSA24.2007.LEDS10.00381 22.04.2007 Klucké Chvalovice (Zbýšov)
2007 WMSA24.2007.LEDS20.00380 22.04.2007 Krchlebská Lhota (Zbýšov)
2010 WMSD24.2010.LEDS20.06165 04.07.2010 Opatovice u Zbýšova (Zbýšov)
2010 WMSD24.2010.LEDS20.06166 04.07.2010 Opatovice u Zbýšova (Zbýšov)
2013 WMSD24.2013.KUTH19.00846 06.09.2013 Březí u Šebestěnic (Zbýšov)
2013 WMSD24.2013.LEDS20.00007 06.09.2013 Zbýšov v Čechách (Zbýšov)
2013 WMSD24.2013.LEDS20.00008 06.09.2013 Opatovice u Zbýšova (Zbýšov)
2013 WMSD24.2013.KUTH29.00849 06.09.2013 Hološiny (Petrovice I)
2013 WMSD24.2013.KUTH29.00848 06.09.2013 Hraběšín (Hraběšín)
2013 WMSD24.2013.KUTH29.00847 06.09.2013 Březí u Šebestěnic (Zbýšov)

Počet vybraných snímků: 21


Dosud nenaskenované snímky.
Digitální forma snímků z jiných let, než jsou uvedeny v seznamu výše (1938 2004 2007 2010 2013 2015 2017 ), není prozatím ve vybrané oblasti dostupná. V letech

1950 1953 1959 1965 1968 1970 1972 1975 1976 1977 1981 1983 1990

probíhalo letecké snímkování v oblasti. Bližší informace o existenci originálního snímku jsou k dispozici ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu. V případě zájmu o naskenování snímku z místa Vašeho zájmu použijte tento odkaz:
http://www.geoservice.army.cz/historicke-lms