1947 1954 1955 2003 2006 2009 2012 2014 2016 2018

Filtrováno podle: Roky od: 1936 do: 2014

1947 WMSA08.1947.OSTR21.06355 01.07.1947 Karviná-Doly (Karviná)
1947 WMSA08.1947.OSTR21.06356 01.07.1947 Karviná-Doly (Karviná)
1947 WMSA08.1947.OSTR21.06357 01.07.1947 Karviná-Doly (Karviná)
1954 WMSA08.1954.OSTR10.07822 12.11.1954 Karviná-Doly (Karviná)
1954 WMSA08.1954.OSTR30.07820 12.11.1954 Karviná-Doly (Karviná)
1954 WMSA08.1954.OSTR20.07821 12.11.1954 Karviná-Doly (Karviná)
1955 WMSA08.1955.OSTR32.08444 15.07.1955 Dolní Suchá (Havířov)
1955 WMSA08.1955.OSTR12.08446 15.07.1955 Stonava (Stonava)
1955 WMSA08.1955.OSTR22.08445 15.07.1955 Horní Suchá (Horní Suchá)
2003 WMSA24.2003.OSTR22.00055 06.05.2003 Horní Suchá (Horní Suchá)
2003 WMSA24.2003.OSTR10.00075 06.05.2003 Karviná-Doly (Karviná)
2003 WMSA24.2003.OSTR20.00074 06.05.2003 Karviná-Doly (Karviná)
2003 WMSA24.2003.OSTR30.00073 06.05.2003 Karviná-Doly (Karviná)
2003 WMSA24.2003.OSTR32.00056 06.05.2003 Prostřední Suchá (Havířov)
2006 WMSA24.2006.OSTR20.00205 06.07.2006 Karviná-Doly (Karviná)
2006 WMSA24.2006.OSTR32.00223 06.07.2006 Prostřední Suchá (Havířov)
2006 WMSA24.2006.OSTR30.00206 06.07.2006 Karviná-Doly (Karviná)
2006 WMSA24.2006.OSTR22.00224 06.07.2006 Horní Suchá (Horní Suchá)
2006 WMSA24.2006.OSTR10.00204 06.07.2006 Karviná-Doly (Karviná)
2006 WMSA24.2006.OSTR12.00225 06.07.2006 Stonava (Stonava)
2009 WMSA24.2009.OSTR32.00738 26.05.2009 Karviná-Doly (Karviná)
2009 WMSA24.2009.OSTR22.00740 26.05.2009 Karviná-Doly (Karviná)
2009 WMSA24.2009.OSTR22.00739 26.05.2009 Karviná-Doly (Karviná)
2012 WMSD24.2012.OSTR21.00190 20.08.2012 Karviná-Doly (Karviná)
2012 WMSD24.2012.OSTR21.00189 20.08.2012 Karviná-Doly (Karviná)
2012 WMSD24.2012.OSTR31.00188 20.08.2012 Karviná-Doly (Karviná)
2014 WMSD24.2014.OSTR31.00423 23.05.2014 Karviná-Doly (Karviná)
2014 WMSD24.2014.OSTR31.00188 23.05.2014 Karviná-Doly (Karviná)
2014 WMSD24.2014.OSTR21.00189 23.05.2014 Karviná-Doly (Karviná)
2014 WMSD24.2014.OSTR21.00425 23.05.2014 Karviná-Doly (Karviná)
2014 WMSD24.2014.OSTR21.00190 23.05.2014 Karviná-Doly (Karviná)
2014 WMSD24.2014.OSTR21.00424 23.05.2014 Karviná-Doly (Karviná)

Počet vybraných snímků: 32


Dosud nenaskenované snímky.
Digitální forma snímků z jiných let, než jsou uvedeny v seznamu výše (1947 1954 1955 2003 2006 2009 2012 2014 2016 2018 ), není prozatím ve vybrané oblasti dostupná. V letech

1953 1964 1965 1966 1969 1971 1972 1973 1974 1976 1978 1979 1982 1985 1986 1987 1991 1992 1994

probíhalo letecké snímkování v oblasti. Bližší informace o existenci originálního snímku jsou k dispozici ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu. V případě zájmu o naskenování snímku z místa Vašeho zájmu použijte tento odkaz:
http://www.geoservice.army.cz/historicke-lms