2013 2011 2008 2005

Filtrováno podle: Roky od: 1936 do: 2014

2013 LMSD24.2013.SUSI26.02148 07.09.2013 Strašice v Pošumaví (Strakonice)
2013 LMSD24.2013.SUSI26.02149 07.09.2013 Strašice v Pošumaví (Strakonice)
2013 LMSD24.2013.SUSI26.02150 07.09.2013 Strašice v Pošumaví (Strakonice)
2013 LMSD24.2013.SUSI28.02058 07.09.2013 Kváskovice u Drážova (Strakonice)
2013 LMSD24.2013.SUSI28.02059 07.09.2013 Kváskovice u Drážova (Strakonice)
2013 LMSD24.2013.SUSI28.02060 07.09.2013 Víska u Strakonic (Strakonice)
2011 LMSD24.2011.SUSI26.00984 16.09.2011 Strašice v Pošumaví (Strakonice)
2011 LMSD24.2011.SUSI26.00985 16.09.2011 Strašice v Pošumaví (Strakonice)
2011 LMSD24.2011.SUSI26.00986 16.09.2011 Soběšice u Sušice (Klatovy)
2011 LMSD24.2011.SUSI28.01039 16.09.2011 Víska u Strakonic (Strakonice)
2011 LMSD24.2011.SUSI28.01040 16.09.2011 Kváskovice u Drážova (Strakonice)
2011 LMSD24.2011.SUSI28.01041 16.09.2011 Kváskovice u Drážova (Strakonice)
2008 LMSA24.2008.SUSI17.03244 28.07.2008 Hodějov (Strakonice)
2008 LMSA24.2008.SUSI27.03243 28.07.2008 Strašice v Pošumaví (Strakonice)
2008 LMSA24.2008.SUSI37.03242 28.07.2008 Soběšice u Sušice (Klatovy)
2005 LMSA24.2005.SUSI17.02046 02.05.2005 Hoslovice (Strakonice)
2005 LMSA24.2005.SUSI27.02045 02.05.2005 Strašice v Pošumaví (Strakonice)
2005 LMSA24.2005.SUSI37.02044 02.05.2005 Soběšice u Sušice (Klatovy)

Počet vybraných snímků: 18


Dosud nenaskenované snímky.
Digitální forma snímků z jiných let, než jsou uvedeny v seznamu výše, není prozatím ve vybrané oblasti dostupná. V letech

1999, 1996, 1994, 1991, 1985, 1983, 1982, 1981, 1980, 1975, 1971, 1967, 1966, 1964, 1957, 1956, 1951, 1949,

probíhalo letecké snímkování v oblasti "M33100Ad4" (označení listu topografické mapy v měřítku 1:10 000). Bližší informace o existenci originálního snímku jsou k dispozici ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu. V případě zájmu o naskenování snímku z místa Vašeho zájmu, (tj. místa, které jste označil/a kliknutím při výběru) na zakázku, uveďte prosím v žádosti následující:
- výše uvedené označení listu
- požadovaný rok snímkování
- tento odkaz "http://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html?lastextent=-808600,-1132600,-803600,-1137600"

Kontakt k zaslání žádosti:

VGHMÚř
Čs. odboje 676
518 01 Dobruška
E-mail: vghur@vghur.army.cz
Fax: +420 973 247 652